การแปล

กลุ่มนักแปล แปลออกเป็นสองทาง คือจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง มีประมาณร้อยกว่าภาษา ใช้กับคนที่เป็นเจ้าของ ภาษา ล่ามและผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ล่ามของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายวิชา ดังเช่น วิชาทางด้านนิติศาสตร์(ด้านกฎหมาย) และ วิชาทางด้านการแพทย์ รายละเอียดและการโฆษณา อ่านเพิ่มเติม

การแปล

กลุ่มนักแปล สามารถช่วยคุณเกี่ยวกับการแปล ออกเป็นสองทาง คือจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง มีประมาณร้อยกว่าภาษา และ การแปลทั้งหมด จะเป็นรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ นักแปลของเรา เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายวิชา ดังเช่น วิชาทางด้านนิติศาสตร์(ด้านกฎหมาย) และ วิชาทางด้านการแพทย์ รายละเอียดและการโฆษณา ดังเช่น:
• การเขียนรายงาน การติดต่อทางธุรกิจ และ สัญญาข้อตกลงร่วมกัน
• เว็บไซ้ท์
• คำตัดสินของศาล และ เอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆ
• หนังสือเล่มเล็ก และ ใบปลิว
• การแนะนำวิธีใช้ และ เทคนิคการแปล
• ใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบมรณะบัตร ใบประกาศนียบัตร และอื่นๆ
• ข้อความใต้ภาพยนตร์สารคดี และ ภาพยนตร์
เรา ยึดถือตามวิวัฒนาการใน CAT-tools (การช่วยการแปลจากคอมพิวเตอร์ computer-assisted translation) และ การใช้ สิ่งอื่นๆ ดังเช่น MemSource เพื่อรักษาศัพท์ทางวิชาการของลูกค้าให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้

การทำให้เป็นไปตามกฎหมายของการแปล

งานแปลทั้งหมด ที่แปลโดยกลุ่มนักแปล และ ล่าม อาจจะเป็นไปตามกฎหมาย ในหอการค้าประเทศเดนมาร์ก (ภายใต้ สมาคมอุตสาหกรรม) กระทรวงอุตสาหกรรมเดนมาร์ก และกระทรวงการต่างประเทศ

มีมากหลายภาษา ซึ่งไม่มีการมอบอำนาจในประเทศเดนมาร์ก การแปลต้องใช้ อำนาจของประเทศเดนมาร์ก(เทศบาลเมือง คณะรัฐบาล กระทรวงศึกษา และอื่นๆ) และ ถ้าต้องการมีการมอบอำนาจ เมื่อนั้น กลุ่มนักแปลสามารถจะได้รับตามกฎหมายจากสมาคมอุตสาหกรรมเดนมาร์ก หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเดนมาร์ก
ถ้า เอกสารการแปลจะใช้นอกประเทศเดนมาร์ก เมื่อนั้น กลุ่มนักแปลสามารถจะได้รับตามกฎหมายจากกระทรวงการต่างประเทศ

เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ เกี่ยวกับการมอบอำนาจแบบไหน และ การแปลจะใช้ที่ไหน ก่อนที่จะได้รับการมอบอำนาจ
• ถ้า คุณไม่ต้องการมีพันธะผูกพันกับการจัดให้ กรุณาติดต่อกับเรา (link til kontakt)

การออกแบบ และ รูปแบบ

กลุ่มนักแปล มีแผนก DTP ซึ่งสามารถแสดงถึงรูปแบบของการแปลตามที่ลูกค้าต้องการ เกี่ยวกับรูปแบบ ภาพพิมพ์ รูปภาพ เครื่องหมายการค้า และอื่นๆ และ สามารถทำ PowerPoint, Quark, InDesign และในมากหลายรูปแบบ

เป็นที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะภาษา ที่เขียนจากทางขวาไปทางซ้าย หรือ ไม่ใช้ตัวหนังสือภาษาลาติน เรามีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับตัวหนังสือที่แตกต่างกัน ต่างๆ ดังเช่น ตัวหนังสืออาหรับ ตัวหนังสือฟาร์ซิ(ตัวหนังสืออิหร่านสมัยใหม่) ตัวหนังสืออูรดู ตัวหนังสือไทย ตัวหนังสือจีนกลาง ตัวหนังสือรุสเซีย และอื่นๆ

การแก้ปัญหาที่ใหญ่เกี่ยวกับการแปลของเรา มีอยู่ด้วยในโครงการแผนแนะนำ และ การจัดการภาพพิมพ์ มีราคาถูกในการว่าจ้างให้ทำ เราแปลหลายภาษาที่มีอยู่ในโครงการ และแปลแบบเดียวกันกับต้นฉบับเดิม ในมากหลายภาษาที่แตกต่างกัน